Ύφασμα προστασίας και συγκράτησης νερού Optigreen RMS 300

  • Πάχος 3,6 mm
  • Βάρος 300 g/m²
  • Ποσότητα αποθήκευσης νερού 2 l/m²
  • Επιφάνεια ρολού 100 m²
  • Πλάτος ρολού 2 m