Πάνελ απορροής και συγκράτησης νερού Optigreen FKD 60

  • Πάχος 60 mm
  • Βάρος 2,3 kg/m²
  • Ποσότητα αποθήκευσης νερού 23 l/m²
  • Μέγιστη ικανότητα απορροής 2,29 l/m * s (με κλίση 2%)