Πάνελ απορροής και συγκράτησης νερού Optigreen FKD 25

  • Πάχος 25 mm
  • Βάρος 1,35 kg/m²
  • Ποσότητα αποθήκευσης νερού 3,6 ή 5 l/m² (εξαρτάται από την πλευρά)
  • Μέγιστη ικανότητα απορροής 1,41 l/m * s (κλίση 2%)