Ύφασμα προστασίας και συγκράτησης νερού Optigreen RMS 500

  • Πάχος 4 mm
  • Βάρος 500 g/m²
  • Ποσότητα αποθήκευσης νερού 3,5 l/m²
  • Επιφάνεια ρολού 70 m²
  • Πλάτος ρολού 2 m