Πάνελ απορροής και συγκράτησης νερού Optigreen FKD 40

  • Πάχος 40 mm
  • Βάρος 2,3 kg/m²
  • Ποσότητα αποθήκευσης νερού 8,7 l/m²
  • Μέγιστη ικανότητα απορροής 2,31 l/m * s (κλίση 2%)