ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ecoverti.com

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι γεωπόνοι Βέκκος Κορνήλιος και Παπαναστασόπουλος Κωνσταντίνος συνεργάζονται στενά από το 2012.

Το 2022 δημιουργούν την EcoVerti μια εμπορική-κατασκευαστική εταιρεία με σκοπό να προσφέρει λύσεις, συνδυάζοντας design και τεχνολογία με τη γεωπονική επιστήμη. Η ανάγκη της αγοράς για λύσεις στην πράσινη δόμηση, μας ώθησε στην αναζήτηση βέλτιστων τεχνολογιών και προϊόντων τόσο στον τομέα των φυτεμένων δωμάτων (ταρατσόκηποι) και της κάθετης φύτευσης (vertical gardens) αλλά και στο interior design, συνδυάζοντας την παραδοσιακή κηποτεχνία με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

ecoverti logo
ΕΡΓΑ

Τελευταίες δημιουργίες